SMARTPROMO

LAVA

LAVA je strhující proud dynamických, melodických i když rytmicky důrazných hitů s prvky americké rockové country hudby. Kromě koncertního programu na festivalech, obecních a městských slavnostech, firemních party apod. zvládne LAVA provést tanečními večery na plesech a oslavách celovečerním repertoirem s možností (na přání pořadatele) vložky s americkou rock-country. Vystoupení skupiny LAVA zaujme výraznými vokály s důmyslným prolínáním kytarových rifů s houslovými sóly a doprovody. A to vše podloženo šlapajícím rockovým spodkem. LAVA nažhaví, strhne, nechá silný zážitek...

LAVA is a breathtaking stream of dynamic, melodic, though rhythmically-acclaimed hits with elements of American rock country music. In addition to a concert program at festivals, municipal and town festivals, corporate parties, etc., LAVA will be able to make dance evenings at balls and celebrations with a full-length repertoire with the option of an American rock-country show time. The performance of the LAVA group will be enhanced by strong vocals with a sophisticated blend of guitar riffs with violin solos and escorts. And all this is backed by a rocking rock bottom. LAVA gets hot, pulls off, leaves a strong enjoyment ...